DESC brengt gezondheidsrisico's in kaart

DESC brengt gezondheidsrisico's in kaart

DESC logo ms 2


MEDISCHE TESTEN

APK voor het lichaam.

Veel auto’s worden jaarlijks APK gekeurd. Dat vinden we eigenlijk heel normaal. Maar waarom laten we onze gezondheid dan eigenlijk niet testen?

DESC biedt een betaalbaar medisch onderzoek aan, waarmee er een soort APK gedaan wordt voor het lichaam.

Tijdens de medische keuring worden uw ogen en oren getest. Uw bloeddruk wordt gemeten. Uw hart en longen worden nagekeken waarbij er een hartfilmpje wordt gemaakt en een longfunctie blaastest wordt afgenomen. Uw lengte, gewicht en body-mass index worden gemeten en tenslotte wordt er bloed afgenomen. Het bloedonderzoek zal kunnen uitwijzen of uw bloedarmoede heeft, of uw lever en nieren goed werken, hoe hoog uw cholesterol is en dus of u risico loopt op hart- en vaatziekten. Ook wordt gekeken of u geen verhoogde bloedsuiker waarde heeft wat kan wijzen op beginnende suikerziekte.

Dit medisch onderzoek uitgevoerd op ons centrum aan de Alkmaardermeer 9 in Rotterdam Zevenkamp. Er zijn drie soorten gezondheidstesten. Van eenvoudig tot uitgebreid. Zie bijlage voor de kosten.

Bij de meest uitgebreide test wordt er ook een inspanningstest gedaan en wordt er een meting van de slagaderwand dikte in uw hals gedaan. Met de inspanningtest wordt uw conditie bepaald en wordt er gekeken of uw onder inspanning geen hartafwijkingen heeft, zoals beginnende dicht geslipte aderen. Met de slagaderwanddikte test wordt ook nog een keer gekeken of er aanwijzingen zijn of uw aderen niet zijn dicht geslipt.

Er zijn drie soorten gezondheidstesten. Van eenvoudig tot uitgebreid.

Gezondheidstest A
Bestaat uit het meten van lengte, gewicht, body mass index, vetpercentage, bloeddruk, gehoortest en ogentest. Tevens wordt er bloed getest op cholesterol en glucose (suiker) en een urine test op glucose (suiker). De test duurt een half uur.
Prijs € 75,00 incl. btw.

Gezondheidstest B
Bestaat uit het meten van lengte, gewicht, body mass index, vetpercentage, bloeddruk, ogentest, gehoortest en een eenvoudig medisch onderzoek. Tevens wordt er bloed getest op cholesterol, HDL, LDL, tryglyceriden, leverfuncties, nierfuncties, suiker, bloedarmoede en algemeen bloedbeeld. De test duurt drie kwartier
Prijs € 125,00 incl. btw.

Gezondheidstest C
Bestaat uit het meten van Lengte, gewicht, vetpercentage, body mass index, spiermassa, bloeddruk, gehoortest en ogentest, longfunctietest, rust ECG (hartfilmpje), fietsergometrie (inspanningstest), conditiebepaling. Met een ulltrasound apparaat wordt de dikte van de vaatwand van de halsslagader gemeten (volkomen pijnloos) wat inzicht geeft in de mate van aderverkalking (zie aparte folder). Tevens een uitgebreide bloed test o.a. op cholesterol, HDL, LDL, tryglyceriden, leverfuncties, nierfuncties, suiker, bloedarmoede en algemeen bloedbeeld. Verder vindt er een lichamelijk onderzoek plaats en een urineonderzoek op 10 verschillende mogelijke afwijkingen. De test duurt ongeveer anderhalf uur
Prijs € 195,00 incl. btw.


DESC logo ms 2