DESC brengt gezondheidsrisico's in kaart

DESC brengt gezondheidsrisico's in kaart


DESC logo ms 2


HIV TESTEN
DESC vindt dat er te weinig getest wordt in Nederland. Er zijn ruim 10.000 onbekende mensen in Nederland die met HIV zijn besmet. DESC is geen HIV of SOA polikliniek, maar voert uitsluitend testen en onderzoeken uit. Ons eerste advies is naar de huisarts of SOA poli van de GGD te gaan. Die kan een medisch onderzoek doen en eventueel een bloedonderzoek doen, een diagnose vaststellen, een behandeling opstarten en begeleiding doen. Dus heeft u medische klachten of voelt u zich ziek? Ga naar de huis- of bedrijfsarts.
Mocht u er voor kiezen die weg niet bewandelen, bijvoorbeeld omdat u niet tot de doelgroep behoort die de soa poli GGD kan testen, dan kunnen wij een HIV test voor u doen.
Wij bieden ook de zeer vroege HIV test (PCR RNA) aan. 14 dagen na het risico contact kunt u deze test al doen

Voor meer informatie:

http://soahivtesten.nl


DESC logo ms 2