HIV TESTEN

DESC vindt dat er te weinig getest wordt in Nederland. Er zijn ruim 10.000 onbekende mensen in Nederland die met HIV zijn besmet. DESC is geen HIV of SOA polikliniek, maar voert uitsluitend testen en onderzoeken uit. Ons eerste advies is naar de huisarts of SOA poli van de GGD te gaan. Die kan een medisch onderzoek doen en eventueel een bloedonderzoek doen, een diagnose vaststellen, een behandeling opstarten en begeleiding doen. Dus heeft u medische klachten of voelt u zich ziek? Ga naar de huis- of bedrijfsarts.
Mocht u er voor kiezen die weg niet bewandelen, bijvoorbeeld omdat u niet tot de doelgroep behoort die de soa poli GGD kan testen, dan kunnen wij een HIV test voor u doen.
Wij bieden ook de zeer vroege HIV test (PCR RNA) aan. 14 dagen na het risico contact kunt u deze test al doen


SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN (SOA) TESTEN

DESC is geen HIV of SOA polikliniek, maar voert uitsluitend testen en onderzoeken uit. DESC werkt volgens de LCI richtlijnen en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Wij zijn dan ook verplicht u te informeren over het hoe en waarom van de test, de behandeling, gevolgen en alternatieven (voor zover van toepassing).


Ons eerste advies is naar de huisarts, dermatoloog of de SOA poli van de GGD te gaan. Als u tot een risicogroep behoort is de wachttijd daar maximaal 10 dagen. De huisarts of soa poli GGD kan een medisch onderzoek doen en eventueel een lichamelijk- en bloedonderzoek doen, een diagnose vaststellen, een behandeling opstarten en begeleiding doen. Om niet onnodig geld uit te geven is het van belang dat u eerst met ons telefonisch of per email bespreekt welke SOA test voor u geschikt is en wanneer. Niet alle testen zijn noodzakelijk als u geen medische klachten heeft.

Dus heeft u medische klachten of voelt u zich ziek? Ga naar de huisart of de SOA Poli.

Mocht u er voor kiezen die weg niet bewandelen, bijvoorbeeld vanwege de lange wachttijd of omdat u niet onder de doelgroep valt die de SOA poli GGD mag testen, dan kunnen wij een SOA test voor u doen. Daar zijn echter wel kosten aan verbonden. Waarom bij ons? Onze specialisten hebben een speciale opleiding gehad op het gebied van SOA’s. Bij ons is er geen volle wachtkamer met anderen en bent u vrijwel altijd de enige in een comfortabele setting. . Wij nemen de tijd voor u. Bij ons heeft u niet het gevoel dat u in een kliniek bent. U kunt vaak binnen enkele dagen terecht.