PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK

DESC helpt bij het vroegtijdig opsporen van gezondheidsrisico's. DESC brengt de belasting en de belastbaarheid van werknemers in kaart. Bedrijven voorkomen dat hun werknemers ongeschikt worden voor het uitoefenen van hun functie. Door vroegtijdige opsporing van gezondheidsrisico's en een gerichte aanpak bespaart men energie en geld. Nu en in de toekomst. DESC brengt de gezondheidsrisico's in kaart door specifiek medisch onderzoek met kennis van de arbeidsomstandigheden van vele bedrijfstakken.

Ervaren bedrijfsartsen, psychologen, medisch specialisten en arbeids - en organisatie deskundigen helpen verder. Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek krijgt de klant een deskundig advies en een plan van aanpak.

Preventief medisch onderzoek is de basis voor goed gezondheidsmanagement.

Preventief medisch onderzoek kan ook bij uw bedrijf op locatie worden uitgevoerd bij voldoende deelnemers.