MEDISCHE KEURINGEN

Wij verzorgen preventief medische keuringen (PMO) en onderzoeken in allerlei bedrijfstakken in samenwerking met A4 consultants. Wij kunnen dit altijd goedkoper dan uw arbodienst en vrijwel altijd bij u op locatie.

De PMO is een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet en vanuit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE&E). De PMO werkt preventief bij hart- en vaatziekten, psychische en sociale overbelasting en beroepsziekten, die een potentieel risico voor uw werknemers en uw organisatie vormen. Bovendien laat u met het aanbieden een PMO zien dat u weet wat goed werkgeverschap is.

Wilt u uw werknemers een PMO aanbieden of medisch laten keuren tegen een acceptabel tarief? Dan hebben wij voor u de oplossing.